Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Työnantajalle

oppi_yrittaja_720x300.jpg : 81 kB

Oppisopimuskoulutus on mahdollisuus, kun

  • henkilöstöä tarvitaan lisää
  • sopivaa työntekijää ei löydy muuten kuin kouluttamalla itse
  • kehitetään olemassa olevan henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista uudelleen- tai täydennyskoulutuksella
  • sitoutetaan henkilöstöä

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, jonka ajalta työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa oppilaitoksessa tapahtuvan tietopuolisten opetuksen ajalta, voidaan opiskelijalle maksaa opintososiaalisia etuuksia. Tietopuolinen opetus on työnantajalle ja opiskelijalle maksutonta, lukuun ottamatta tutkintomaksua 58 €.

Oppisopimuksen aikana työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annetavasta ohjauksesta. Koulutuskorvaus määritellään tapauskohtaisesti oppisopimusta tehtäessä ja sen maksaa oppisopimuspalvelut.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen. Lisätietoa palkkatuesta saa lähimmästä TE-toimistosta.

Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana yritykseen, työympäristöön ja työtehtäviin sekä arvioida hänen edistymistään. Työpaikkaohjaajalla tulee olla alalle suoritettu tutkinto tai pitkä työkokemus alan työtehtävistä. Työpaikkaohjaaja saa tarvittavan perehdytyksen tehtäväänsä. Halutessaan hän voi myös osallistua työpaikkaohjaajille järjestettävään koulutukseen.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä työnantajan, opiskelijan ja oppilaitoksen kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle oppisopimuskoulutuksen aikana. Tiivis yhteistyö osapuolten kesken varmistaa opintojen tavoitteellisen etenemisen.

Työpaikkaohjaajan tehtäviin liittyvää materiaalia löytyy mm. osoitteesta:

http://ohjaan.fi/


Video oppisopimustyönantajan näkökulmasta