Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Maissikeittoa ja brunoise porkkanoita(L, G)
Lohta grillistä (M, G)
Ratatouillea (M, G)
Lautasella suoraan pöytään: Broileria vartaassa paholaisen kastiketta, kasvishöystöä, veneperunoita
Omenaohukaisia (L)

Katso muut ruokalistat

Työnantajalle

osaajat.jpg : 238 kB

Oppisopimus on edullinen mahdollisuus kouluttaa työvoimaa yrityksen tarpeisiin.

Oppisopimuskoulutus soveltuu tilanteeseen, kun palkataan uusia työntekijöitä, joilta puuttuu alan peruskoulutus tai joiden ammattitaito on puutteellinen.

Myös ennestään työsuhteessa olevat voivat opiskella oppisopimuksella silloin, kun kehitetään henkilöstön ammattitaitoa tai henkilöstöä täytyy kouluttaa uusiin tehtäviin. Pääsääntöisesti kaikki toisen asteen tutkintotavoitteinen koulutus on mahdollista oppisopimuksella.

Koulutusta suunniteltaessa huomioidaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet. Alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma, jossa huomioidaan mm. hänen aikaisempi koulutuksensa ja työkokemuksensa. Työpaikalla tulee olla ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja, joka ohjaa, opettaa ja arvioi oppisopimusopiskelijaansa. Tietopuolisen koulutuksen toteuttaa alan oppilaitos.


Etuja työnantajalle:
 - Työnantaja voi kouluttaa oppisopimuksella tehtäviinsä sellaisia ammattitaitoisia työntekijöitä, joita ei välttämättä löydy vapailta työmarkkinoilta.

  • Tietopuolinen koulutus ja näyttötutkinto ovat maksuttomia.
  • Työantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen.
  • Työvoimatoimisto voi maksaa työantajalle palkkatukea, kun oppisopimuksella työllistetään työtön työnhakija.

Työsuhdetta ei saa kuitenkaan aloittaa ennen oppisopimuksen tekemistä.

Oppisopimuspalveluihin voitte olla yhteydessä aina, kun tarvitsette lisätietoja koulutusasioissanne.


Koulutuskorvaus työnantajalle
Työnantajalle maksetaan korvausta opiskelijan ohjaamisesta ja kouluttamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvauksen maksaa oppisopimuspalvelut. Tuen suuruus määritellään tapauskohtaisesti.

Korvausta haetaan sähköisesti oppisopimuspalveluista kolme kertaa vuodessa, touko-, syys- ja joulukuussa.


Työvoimahallinnon maksama palkkatuki

Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija, voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea.

Työpaikkaohjaajan tehtävät

topikoul.jpg : 325 kB

Ohjaus

Opiskelijan ja työpaikkaohjaajan suunnitelmallinen vuorovaikutus on keskeistä oppisopimuskoulutuksessa. Koulutukseen kuuluvat säännölliset opiskelijan ja työpaikkaohjaajan väliset tapaamiset ja keskustelut.


Työyhteisön tuki oppisopimusopiskelussa

Oppisopimusopiskelija kehittää paitsi omaa työtään myös koko työyhteisöä. Työnantaja on sitoutunut oppisopimusopiskelijan kouluttamiseen. Opiskelija voi kysyä neuvoa myös muilta kuin työpaikkaohjaajalta ja hyödyntää koko työyhteisön ohjaustaitoja. Jos työpaikalla on aikaisemmin oppisopimuskoulutuksessa opiskelleita, voit hyödyntää heidän kokemuksiaan opiskelijasi ohjaamisessa.


Opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteistyö

Keskustelkaa yhdessä millaista ohjausta ja kannustusta opiskelijasi tarvitsee mm. työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja kirjallisissa tehtävissä. Sopikaa opiskelijasi kanssa säännöllisistä tapaamisista ja muusta ohjauksesta. Vastuusi opiskelijan ohjauksesta säilyy, vaikka opiskelijasi työskentelee eri työpisteessä. Pidä häneen yhteyttä.


Opiskelijan monipuoliset työtehtävät

Opiskelijan on tehtävä työpaikalla monipuolisia opintojen mukaisia työtehtäviä. Huomioithan, että oppisopimuksen solmimisen yhteydessä tehty työtehtäväkartoitus / henkilökohtainen opiskeluohjelma HEO on hyvä väline työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointiin ja muistilista ammatin keskeisistä työtehtävistä.


Opiskelijan ammattitaidon kehittyminen

Keskustele opiskelijasi kanssa ohjausta vaativista työtehtävistä ja niissä onnistumisista. Kannustus motivoi opiskelijaa! Voit myös kertoa omasta kasvustasi ammattilaiseksi.


Oppilaitoksessa opitun yhdistäminen työhön

Kannusta opiskelijaasi kertomaan sinulle oppilaitoksen opiskelupäivien sisällöistä ja kirjallisista tehtävistä. Keskustelkaa, miten oppilaitoksessa käsitellyt asiat hyödyttävät opiskelijaa ja työpaikkaa. Tee yhteistyötä opettajan kanssa!