Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Tutkinnot

poj.jpg : 89 kB diplomi.jpg : 51 kB


Oppisopimustutkinnot

Oppisopimus on tutkintoon tähtäävää ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, jonka avulla voi kouluttautua moniin ammatteihin työelämän eri sektoreilla.
Lähes kaikki ammatilliset tutkinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena ammattikorkeakoulu- ja korkeakoulututkintoja lukuun ottamatta. Koulutuksen kestoon vaikuttavat opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus. Koulutuksen voi aloittaa milloin vain, eikä perustutkintoon tähtäävään koulutukseen pääsy edellytä aikaisempaa kokemusta alalta.Tietopuoliset opinnot tukevat työpaikalla annettavaa käytännön opetusta. Ne antavat ammattitaidolle tiedollisen perustan.

Oppilaitosverkosto on laaja, eri koulutusaloja ja tutkintovaihtoehtoja on runsaasti. Tietopuolinen koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle/yrittäjälle maksutonta. Oppisopimuspalvelut hankkii ja rahoittaa tarvittavan tietopuolisen koulutuksen ja tutkintoon liittyvät näytöt.


Näyttötutkinnot

Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa, joissa arvioidaan opiskelijan ammatillisia taitoja ja valmiuksia aidoissa tai aidon kaltaisissa työtilanteissa. Oppilaitos toimii näyttöjen järjestäjänä ja alakohtaiset tutkintotoimikunnat hyväksyvät ja valvovat näyttösuunnitelman toteutusta.


Oppisopimuspalvelut toimii kaikkien työelämän näyttötutkintojen koulutuksen järjestäjänä.Näyttötutkintojen perusteet ovat luettavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa opetushallituksen sivuilta.