Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Luonnontieteiden ala

Datanomi, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto


Datanomi asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvia työasemalaitteistoja, sovellusohjelmia sekä tarvittavia tietoliikenneyhteyksiä. Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden. Hän tuottaa tietoverkkoon palveluja palvelimelle ja suojaa sekä varmistaa tietoverkossa käsiteltävän tiedon.


Käytön tuen koulutusohjelman suorittanut kehittää ja ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä ja siinä tarjottavia palveluja. Hän auttaa asiakasta käyttämään työvälineohjelmia, sovellusohjelmia ja tietoverkkopalveluja sekä kouluttaa ja opastaa tarpeen mukaan. Tieto- ja viestintätekniikan parissa työskentelevältä vaaditaan luotettavuutta, joustavuutta ja luovuutta alati muuttuvassa teknisessä palveluympäristössä


Datanomi tekee työtä liike-elämän tietojenkäsittelytehtävissä. Hän kouluttaa, avustaa ja neuvoo yrityksen muita työntekijöitä tietotekniikan käytössä. Tietotekniikan kehitys, tietoverkot, verkkokauppa, sähköinen asiointi ja digitaalinen viestintä ovat luoneet uusia toimintatapoja ja työtilaisuuksia datanomin koulutuksen saaneelle.
tutkinnon perusteet


sisältöjä


• Organisaation tieto- ja viestintäteknisissä palvelutehtävissä toimiminen

• Tieto- ja viestintäteknisen laitteen hankinta ja käyttöönotto


Käytön tuen koulutusohjelma

• Ylläpitopalvelut

• Tieto- ja viestintäteknisten palvelujen käyttöönotto ja tukiLisäksi valinnaisia ammatillisia tutkinnon osiaKATSO VIDEO