Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Toimintajärjestelmä

Toiminta- ajatus, visiot ja arvot

Forssan ammatti-instituutin toiminta-ajatus on määritelty seuraavasti

Forssan ammatti-instituutti on monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijan yksilöllistä kasvua ammattiin.Forssan ammatti-instituutin visio:

Forssan ammatti-instituutti on ammatillisen koulutuksen suunnannäyttäjä ja valtakunnallisesti tunnettu laatuoppilaitos järkivihreällä Forssan seudulla.
Forssan ammatti-instituutin strategiset tavoitteet:


1)  monialainen koulutustarjonta

2)  laadukas opetus ja oppimisympäristö sekä toimiva laatujärjestelmä

3)  haluttu opiskelu- ja työpaikka

4)  osaava ja motivoitunut henkilöstö

5)  aktiivinen yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa

6)  opiskelijoiden hyvä sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin

7) toiminta taloudellista ja tuloksellista


Keskeisimmiksi arvoiksi toiminnassa on valittu seuraavat:

1) asiakaslähtöisyys

2) yksilöllisyys

3) oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys

4) yhteiskunnallinen vastuu ja kestävä kehitys

5) yhteistyöAsiakaslähtöisyys
Asiakasyhteistyön lähtökohtana ovat asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Toimintamme tukee asiakkaiden kehitystä ja menestymistä. Asiakaslähtöisyys näkyy välittämisenä, yksilöllisyyden kunnioittamisena sekä joustavuutena.

Yksilöllisyys
Arvostamme asiakkaita yksilöinä ja edistämme opiskelijoiden ammatillista kehittymistä. Yhteistoiminnallinen työyhteisö mahdollistaa henkilöstön osaamisen hyödyntämisen ja kehittymisen.

Oppiminen, ammattitaito ja ammattiylpeys
Ammattitaitoinen opetus ja tukipalvelut sekä kannustava oppimisilmapiiri mahdollistavat opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kehittymisen. Onnistumisen kokemukset ja ammattiylpeys ovat tärkeitä meille kaikille.

Yhteiskunnallinen vastuu ja kestävä kehitys
Asetamme itsellemme ja toiminnallemme selkeät laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Tunnemme vastuumme erilaisten opiskelijoiden opetuksessa ja tukemisessa. Toimimme sen mukaisesti sekä yksilöinä että osana laajempaa ympäristöämme.

Yhteistyö
Toimintamme onnistumisen edellytyksenä on opiskelijoiden, opettajien ja tukihenkilöstön välinen saumaton yhteistyö. Tämän lisäksi toimintamme edellytys on laaja ja monipuolinen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö ja yhteistyökumppanien arvostaminen.Opetussuunnitelman yhteinen osa

Pedagoginen strategia


LAATUKÄSIKIRJAN SISÄLTÖ ON VAIN  INTRANETISSÄ


Forssan ammatti-instituutti on voittanut vuonna 2003 maaherran laatupalkinnon sekä ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon vuosina 2005 ja 2010.