Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Päättyneet projektit


OPELIX- 5, 5.3.2014 - 31.12.2015

Etelä-Suomen AVI:n rahoittama, koulutuskeskus Tavastian hallinnoima, Välkky- oppilaitosten, lukioiden ja sivistystoimen yhteishanke, henkilöstön osaamisen ja yhteistyön lisäämiseksi ja vertaisparien työskentelyn mahdollistamiseksi.


SOMEPEDIA-I will graduate II, 21.11.14 - 31.12.2015

Opetushallituksen rahoittama, kkTavastian hallinnoima, sosiaalisen median käyttö opetuksessa -hanke yhdessä Välkky-oppilaitosten kanssa.

TOP-Laatu-Välkky II, 27.3.14 - 31.12.2015

Opetushallituksen rahoittama, kkTavastian hallinnoima, työssäoppimisen laadun kehittämisen -hanke yhdessä Välkky-oppilaitosten kanssa. 


MATKALLA TYÖHÖN -hanke, 21.11.14- 31.12.2015

Fain hallinnoima hanke yhdessä Faktia Koulutus Oy:n kanssa.Hankkeen tavoitteena laajennetun työssäoppimisen kokeilu koulutuskuntayhtymän omistajakuntien alueella yhteistyössä työelämän kanssa. 


TOP-Välkky-opinpolku, 1.1.15- 31.12.2015

Fain hallinnoima hanke, jossa mukana kkTavastia, Hyria koulutus Oy ja VAAO.


TOP -10 –oppso (liiketalous), 10.2.14- 31.12.2015

Nuorten työpaikalla tapahtuva oppimisen edistämiseen sekä työn ja koulutuksen joustavaan yhdistämiseen suuntaava Fain oma hanke. 

TOP10 OPPSO 2015-16

TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS, 11.2.14- 31.12.2015

Alle 25-vuotiaiden vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa olevien nuorten työpaikkaohjaajien koulutukseen suunnattu hanke.


OPPSO-ennakkojakso, 7.2. 2014-31.12.2015

Suunnattu alle 25-vuotiaille vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville nuorille oppisopimuskoulutuksen valmistavana ennakkojaksona. Hyria koulutus Oy:n hallinnoima hanke, jossa mukana Fai, Kiipulan ammattiopisto ja kkTavastia. 

KOROTETTU KOULUTUSKORVAUS TYÖNANTAJILLE, 19.12.14- 31.12.2015

Alle 25-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden työnantajille suunnattu erityiskorvaus (800€, 500€, 300€), Oppisopimuskoulutuksen hanke, jota hallinnoi kkTavastia, mukana Fai ja Hyria koulutus Oy.

URATÄHTÄIN 2015-2016

Tarkoituksena on kehittää innovatiivisia toimintatapoja, joilla oppilaitosmuotoisen ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttäneet voisivat suorittaa tutkinnon loppuun oppisopimuskoulutuksena. Hankkeissa voidaan kehittää myös lukion ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmämallia. Lisäksi kehitetään ylioppilastutkinnon suorittaneiden oppisopimuskoulutusta.

JOUSTO-VÄLKKY (logistiikka ja metalliala), 2.2.15-31.12.2015

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja käyttöön ottaa malleja (2+1) koulutuksen toteuttamiseksi oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen yhdistelmänä sekä em.koulutukseen liittyviä opiskelua ja ohjausta tukevia uusia oppimisratkaisuja. Hanketta hallinnoi VAAO ja siinä ovat mukana Fai ja Hyria koulutus Oy. 


YTY-III, 1.1.2015 – 31.12.2015

Opetushallituksen rahoittama, Kiipulan ammattiopiston hallinnoima erityisopetuksen kehittämiseen ja alueellisten yhteistyörakenteiden luomiseen liittyvä projekti. Hankkeelle ei ole myönnetty rahoitusta vuodelle 2015, vaan se perustuu kehittämiskumppanuuteen..


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN PARANTAMISEN HANKE, 1.1.2015 - 31.12.2015

Opetushallituksen rahoittama, Sastamalan koulutuskuntayhtymän hallinnoima projekti, jossa mukana Fai, VAOO, Faktia Koulutus Oy ja kkTavastia, Kiipulan ammattiopisto ja Hevosopisto Oy. Fai:lla konsultin rooli.

LAADULLA TULOSTA  3
Sastamalan koulutusky:n koordinoima hanke, joissa muina toimijoina ovat: KKTavastia, Vaao, Kiipula ja Fai


Hankkeen aikana jatketaan oppilaitosten laatutyön kehittämistä. Tavoitteina on mm. Koulutuksen ennakointiprosessin käyttöönotto ja soveltaminen sekä tiedon hyödyntäminen koulutustarjonnassa. Oppilaitoksissa kerätyn palautetiedon systemaattinen  käsittely ja hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä ja laadun varmistamisessa. Palautetietojen vertailu oppilaitosten välillä ja hyvistä käytännöistä oppiminen. Tuloskorttimittariston kehittäminen ja yhtenäistäminen toimijoiden kesken.