Sulje

Lounasravintolan ruokalista

Sienikeittoa (L, G)
BBQ-possupataa (M, G)
Kasviswokia (M; G)
Mokkapalanmakuista panna cottaa (L, G)

Katso muut ruokalistat

Suomi 100 vuotta


100_hyvaa.jpg : 192 kB
Sata hyvää tekoa  


Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy haluavat juhlistaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta. Osana juhlavuoden teemaa käynnistetään jo syyskuussa 2016 Sata hyvää tekoa –kampanja. Hyvällä teolla voidaan osoittaa välittämistä ja yhteistä vastuuta yhteiskunnan jäsenistä. Pieneltäkin tuntuva teko voi olla jollekin iso ja merkittävä ilon aihe. 

Ehdotuksia hyviksi teoiksi voit jättää sivun alaosasta löytyvän lomakkeen kautta.

Mistä on kysymys? 

Hyviä tekoja ovat tekemässä Forssan ammatti-instituutin ja Faktian opiskelijat

Kampanja käynnistyy Yrittäjän päivänä 5.9.2016

Ehdotuksia hyviksi teoiksi voi antaa 5.9.2016 – 5.9.2017, kampanja päättyy 31.12.2017

Teot kuuluvat opiskelijoiden ammattialojen ja yhteisten tutkinnon osien opintoihin, ja niillä pyritään kasvattamaan opiskelijoita toisen huomioonottamiseen, suvaitsevaisuuteen, yhteisöllisyyteen ja vastuunkantoon

Teolla voidaan auttaa lähimmäistä

Teko tuo toiselle ihmiselle hyvää mieltä, iloa, onnea, piristystä, helpotusta, arjen apua

Opiskelijoille, henkilökunnalle, sponsoriyrityksille hyvän teon tekeminen tuo yhdessä tekemisen iloa, yhteisöllisyyttä, yhteisvastuuta, hyvää mieltä auttamisesta

Kuinka ehdotus hyväksi teoksi ilmoitetaan

Kuka tahansa voi ilmoittaa kohteen, jolle oppilaitoksen opiskelijat voisivat tehdä hyvän teon

Kriteerinä: hyvä teko tuottaa hyvää mieltä henkilölle tai yhteisölle

Hyvä teko voidaan tehdä yksityishenkilön lisäksi myös julkisyhteisölle tai yhdistykselle

Hyvää tekoa ei voi pyytää itselle

Hyviä tekoja voi ”ilmiantaa” www.fai.fi sivulta löytyvän sähköisen nettilomakkeen avulla

Lomakkeita saa paperisena myös oppilaitoksen infopisteestä ja omistajakuntien kirjastoista

Kampanjan käytössä on osoite 100@fai.fi

Lomakkeella kysytään ehdotus hyvän teon kohteeksi ja yhteystiedot, ehdotus hyväksi teoksi ja perustelu, ehdottajan nimi ja yhteystiedot

Hyvä teko tehdään oppilaitoksen omistajakuntien alueella (omistajakunnat: Forssa, Somero, Tammela, Jokioinen, Humppila, Urjala, Ypäjä)

Hyvän teon käytännön toteutus

Hyvät teot valitsee raati, johon kuuluu opetushenkilöstöä ja opiskelijoiden edustus

Kohteen kanssa sovitaan asiasta, aikataulusta ja käytännön asioista aina etukäteen

Hyvistä teoista raportoidaan lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa

Oppilaitos varaa oikeuden dokumentoida kuvaamalla tilaisuuden ja kertomalla teosta julkisuuteen (henkilö- tai osoitetietoja, arkaluonteisia tietoja tai muuta vastaava salassa pidettävää tietoa ei julkisteta)

     Hyvät teot kuuluvat opintoihin ja opiskelijat/henkilökunta ovat vakuutettuja hyvien tekojen suorittamisen aikana vastaavalla tavalla kuin muidenkin opintojen aikana

     Opiskelijoiden hyvää tekoa on aina ohjaamassa myös oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö

Esimerkkejä hyvistä teoista

Vanhusten ulkoilutusta ja muuta aktivointia

Apua kauppareissulle, nurmikonleikkuuseen, lumitöihin tai vaikka joulukorttien kirjoitusurakkaan

Pienimuotoinen remontti tai korjaustoimenpide

Perheen lounasruokailu

Väsyneelle hemmotteluhoito kauneushoitolassa

Toimintaa lasten ja koululaisten kanssa

Omaishoitajille vapaa-aikaa

Kuljetuspalvelua

Aktiviteetteja, toimintaa, tapahtuma-apua

jne jne

Veloituksista

Oppilaitos ei veloita työ- eikä matkakustannuksia

Hyvien tekojen materiaalikustannukset rahoitetaan erikseen sovitulla tavalla, esim. ilmoittajan, hyvän teon kohteen, oppilaitoksen tai sponsoriyritysten varoista

Huomioitavaa

Oppilaitos pidättää oikeuden valita suoritettavat hyvät teot ja niiden ajankohdan

Mikäli hyvä teon kohteena ovat alaikäiset tai holhouksenalaiset, asiasta sovitaan huoltajan tai holhoojan kanssa

Tekoja ei tehdä, mikäli hyvä teko pitäisi tehdä kokonaan salassa

Hyvät teot eivät voi olla henkilön terveydentilan parantamiseen tai sairaanhoitopalveluihin rinnastettavia

Hyvään tekoon ei liity uskonnollisia tai poliittisia tarkoitusperiä

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja sen organisaatiot Forssan ammatti-instituutti tai Faktia Oy eivät kerää kampanjalla varoja eikä hyvillä teoilla tehdä liiketoimintaa

Ehdotuksen hvväksi teoksi voit jättää TÄSTÄ

Lisätietoja:

Koordinaattori Tanja Nyman

puh. 040 3474 032 tai 100@fai.fi